ΠΟΛ 1178: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 31/12/2008
ΠΟΛ 1179: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3634/2008 31/12/2008
ΠΟΛ 1180: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3697/2008 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 31/12/2008
ΠΟΛ 1181: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 31/12/2008
ΠΟΛ 1177: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 30/12/2008
ΠΟΛ 1173: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 2065/1992 29/12/2008
ΠΟΛ 1174: ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (NO MULTISESSION) ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 29/12/2008
ΠΟΛ 1171: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ 2008) 23/12/2008
ΠΟΛ 1169: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΔΙΠΕΘΕ ΤΗΝ 31-12-2008 22/12/2008
ΠΟΛ 1170: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7-11-08) ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 21/12/2008
ΠΟΛ 1165: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 6-12-2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-12-2008 ΣΕ ΔΙΑΔΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 16/12/2008
ΠΟΛ 1166: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 6.12.2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 15.12.2008 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ 16/12/2008
ΠΟΛ 1167: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α., ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 06.12.2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 15.12.2008 ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 16/12/2008
ΠΟΛ 1168: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 297/08 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. 16/12/2008
ΠΟΛ 1163: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2009 12/12/2008
ΠΟΛ 1162: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ α΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 10/12/2008
ΠΟΛ 1161: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ 08/12/2008
ΠΟΛ 1160: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 02/12/2008
ΠΟΛ 1159: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 01/12/2008
ΠΟΛ 1157: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1100330 /1954/ ΔΜ /-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ‘’ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( Κ.Α.Δ.2008)’’ 26/11/2008
ΠΟΛ 1158: ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 26/11/2008
ΠΟΛ 1156: ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-11 ΤΟΥ Ν. 3259/04 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3697/08 21/11/2008
ΠΟΛ 1155: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-09-2008) 20/11/2008
ΑΠΟΦ 1115460: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 19/11/2008
ΠΟΛ 1150: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΦΗΜ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΑ 4 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2008
ΠΟΛ 1152: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 14/11/2008
ΠΟΛ 1153: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 14/11/2008
ΠΟΛ 1154: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2008. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISNET) ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31/12/2008. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ 14/11/2008
ΠΟΛ 1149: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 3698/2008 (Φ.Ε.Κ. 198 Α΄/2-10-2008) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙ¦ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ 13/11/2008
ΠΟΛ 1148: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 10/11/2008
ΠΟΛ 1147: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ 07/11/2008
ΠΟΛ 1145: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 04/11/2008
ΠΟΛ 1142: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 31/10/2008
ΠΟΛ 1143: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2008 31/10/2008
ΠΟΛ 1139: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 21/10/2008
ΑΠΟΦ 1105108: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. 20/10/2008
ΠΟΛ 1138: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 3697/2008 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 15/10/2008
ΠΟΛ 1140: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 15/10/2008
ΠΟΛ 1135: ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2007- 15.5.2008 14/10/2008
ΠΟΛ 1136: ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ . 14/10/2008
ΠΟΛ 1134: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 08/10/2008
ΠΟΛ 1133: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ. 2008) 06/10/2008
ΠΟΛ 1132: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 03/10/2008
ΠΟΛ 1130: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 – 11 ΤΟΥ Ν.3259/2004 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3697/2008. 02/10/2008
ΠΟΛ 1131: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. 02/10/2008
ΠΟΛ 1128: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ 26/09/2008
ΠΟΛ 1129: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α΄ 9) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 26/09/2008
ΠΟΛ 1127: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η΄ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. 15/09/2008
ΠΟΛ 1126: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΕΟ 12/09/2008
ΠΟΛ 1123: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 28/08/2008
ΠΟΛ 1122: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΠΟΛ 1141/2005), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1048675/1211/07/ΔΟΣ/10-5-2007 (ΠΟΛ 1078/2007) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) 25/08/2008
ΠΟΛ 1118: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ´H ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 13/08/2008
ΠΟΛ 1120: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 13/08/2008
ΠΟΛ 1117: ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2008, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 12/08/2008
ΠΟΛ 1119: ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 12/08/2008
ΠΟΛ 1116: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 06/08/2008
ΠΟΛ 1113: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 31/07/2008
ΠΟΛ 1114: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΙΠΠΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 30/07/2008
ΠΟΛ 1115: ΚAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 30/07/2008
ΠΟΛ 1110: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 28/07/2008
ΠΟΛ 1109: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 25/07/2008
ΠΟΛ 1111: ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 1297/1972, Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ή ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ 25/07/2008
ΠΟΛ 1106: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24/07/2008
ΠΟΛ 1107: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24/07/2008
ΠΟΛ 1105: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3659/2008 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 22/07/2008
ΠΟΛ 1104: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 3670/20-6-2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ» 16/07/2008
ΠΟΛ 1100: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 15/07/2008
ΠΟΛ 1101: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 10 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ Ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α’/20.6.2008) 15/07/2008
ΠΟΛ 1102: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89Α/19-5-2008) 15/07/2008
ΠΟΛ 1103: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(INTERNET). 15/07/2008
ΠΟΛ 1099: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 108 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 11/07/2008
ΠΟΛ 1098: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 10/07/2008
ΠΟΛ 1097: ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. 09/07/2008
ΠΟΛ 1096: ΈΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. 07/07/2008
ΠΟΛ 1094: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΕ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ 23/06/2008
ΠΟΛ 1095: XΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ ΚΦΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. 20/06/2008
ΑΠΟΦ 1064963: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 13/06/2008
ΠΟΛ 1092: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 13/06/2008
ΠΟΛ 1093: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ « ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν.3296/2004, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ. 13/06/2008
ΠΟΛ 1091: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 421/07 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. ΚΓ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ" 11/06/2008
ΠΟΛ 1090: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 06/06/2008
ΑΠΟΦ 1059356: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 03/06/2008
ΑΠΟΦ 1059561: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 37 Ν.Δ. 309/1926 29/05/2008
ΠΟΛ 1086: ΕNIAIO ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 28/05/2008
ΠΟΛ 1088: ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 26/05/2008
ΠΟΛ 1087: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ 23/05/2008
ΑΠΟΦ 1054881: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 16/05/2008
ΑΠΟΦ 1054910: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.) 16/05/2008
ΠΟΛ 1083: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1134/2007 ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) 16/05/2008
ΠΟΛ 1084: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Μ’ΑΥΤΕΣ 16/05/2008
ΑΠΟΦ 1054027: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 14/05/2008
ΠΟΛ 1082: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 14/05/2008
ΠΟΛ 1081: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 09/05/2008
ΑΠΟΦ 1047709: Κατάργηση του Μοναδικού Δελτίου για τη δήλωση εισαγομένων μετρητών και αξιών. 23/04/2008
ΑΠΟΦ 1046726: Προσδιορισμός πραγματικού κόστους κατασκευής τεχνικού έργου. 22/04/2008
ΠΟΛ 1080:ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Φ.01.010 ΚΑΙ Φ.01.013 ΕΝΟΨΕΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.. 18/04/2008
ΠΟΛ 1075: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 10/04/2008
ΠΟΛ 1076: ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ 10/04/2008
ΠΟΛ 1074: ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. 09/04/2008
ΑΠΟΦ 1041296: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 08/04/2008
ΠΟΛ 1072: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ Κ.Β.Σ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ Α/ 9) 08/04/2008
ΠΟΛ 1073: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. Η ΣΕ ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 08/04/2008
ΠΟΛ 1067: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5-12-1994 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ), «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 03/04/2008
ΠΟΛ 1068: ΑNAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 03/04/2008
ΠΟΛ 1069: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ, (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1039741/1161/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1068, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) 03/04/2008
ΠΟΛ 1070: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 3610/2007 03/04/2008
ΑΠΟΦ 1040075: ΠAΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2007 ΕΩΣ 31.12.2007 02/04/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1036888: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 31/03/2008
ΠΟΛ 1064: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 31/03/2008
ΠΟΛ 1065: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 (ΧΡΗΣΗ 2007). 31/03/2008
ΠΟΛ 1066: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 τ. Α’) "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" 31/03/2008
ΠΟΛ 1062: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 26/03/2008, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TAXISnet. 26/03/2008
ΠΟΛ 1063: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΦΗΜ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 4 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 26/03/2008
ΠΟΛ 1059: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. 18/03/2008
ΠΟΛ 1054: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ 12/03/2008
ΠΟΛ 1056: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12/03/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1028907: ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3634/2008 07/03/2008
ΠΟΛ 1050: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 07/03/2008
ΠΟΛ 1052: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 07/03/2008
ΠΟΛ 1053: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1027252/101/5-3-2008 ΠΟΛ.1048. 07/03/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1026979: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 05/03/2008
ΠΟΛ 1048: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-21 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3634/2008 «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΛΠ» 05/03/2008
ΠΟΛ 1042: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 26/02/2008
ΠΟΛ 1042: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 26/02/2008
ΠΟΛ 1045: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ 26/02/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1019729: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 25/02/2008
ΠΟΛ 1040: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ 25/02/2008
ΠΟΛ 1044: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 25/02/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1022240: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 22/02/2008
ΠΟΛ 1038: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008. α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (Ε3) και β) ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΚΛΠ. (Ε5). 22/02/2008
ΠΟΛ 1041: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3610/2007 22/02/2008
ΠΟΛ 1043: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 3610/22.11.2007 «ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 22/02/2008
ΠΟΛ 1037: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 21/02/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020757: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 20/02/2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1020503 /188/0006Δ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 19/02/2008
ΑΠΟΦ 1020033: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 18/02/2008
ΑΠΟΦ 1019961: ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15/02/2008
ΠΟΛ 1035: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15/02/2008
ΑΠΟΦ 1019391: ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/02/2008
ΠΟΛ 1034: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30-1-2008 (ΦΕΚ Β΄161) 14/02/2008
ΠΟΛ 1036: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν.3610/22.11.2007 ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α., ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/02/2008
ΠΟΛ 1031: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 11/02/2008
ΠΟΛ 1032: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11/02/2008
ΠΟΛ 1033: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΈΝΤΥΠΟ Ε12-Φ-01.015Α) ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 11/02/2008
ΠΟΛ 1028: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ Ν.3634/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 9/29.1.2008) "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" 07/02/2008
ΠΟΛ 1049: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1130/2007 "ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ " 06/02/2008
ΠΟΛ 1027: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) 04/02/2008
ΠΟΛ 1022: ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. - ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/02/2008
ΠΟΛ 1023: ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. - ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/02/2008
ΠΟΛ 1024: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ. 01/02/2008
ΠΟΛ 1026: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. -Ν.2859/2000) 01/02/2008
ΠΟΛ 1018: ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ. 30/01/2008
ΠΟΛ 1019: ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 29/01/2008
ΠΟΛ 1021: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1262/1993 ΚΑΙ Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004 29/01/2008
ΠΟΛ 1020: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. 28/01/2008
ΠΟΛ 1014: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 24/01/2008
ΠΟΛ 1013: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 23/01/2008
ΠΟΛ 1009: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 22/01/2008
ΠΟΛ 1008: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.3610/2007 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ. 17/01/2008
ΠΟΛ 1007: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 15/01/2008
ΠΟΛ 1006: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 11/01/2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1122798: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (APOSTILLE) ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10/01/2008
ΠΟΛ 1005: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΡΑΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2008. 10/01/2008
ΑΠΟΦ 1007132: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2007 ΕΩΣ 31.12.2007 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 20.1.2008 08/01/2008
ΠΟΛ 1001: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" 03/01/2008
ΠΟΛ 1002: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20.3.2007, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ 03/01/2008
ΠΟΛ 1003: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ ΚΩΔ. ΦΠΑ. 03/01/2008
ΠΟΛ 1004: ΔIEYKΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 03/01/2008