ΠΟΛ 1157: ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2007. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISNET) ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31/12/2007 19/12/2007
ΠΟΛ 1154: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2008 18/12/2007
ΠΟΛ 1155: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 18/12/2007
ΠΟΛ 1153: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 17/12/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1120098: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. 14/12/2007
ΠΟΛ 1151: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14/12/2007
ΠΟΛ 1152: ΤΡOΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 14/12/2007
ΠΟΛ 1147: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν.3220/2004. 11/12/2007
ΠΟΛ 1148: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν.3220/2004. 11/12/2007
ΠΟΛ 1140: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 30/11/2007
ΠΟΛ 1141: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1084529/570/Τ&Ε.Φ./ ΠΟΛ 1106/5.9.2007 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 30/11/2007
ΠΟΛ 1138: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ), ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΣΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 28/11/2007
ΠΟΛ 1136: ΠERIEXOMENO TΩN ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 15/11/2007
ΠΟΛ 1137: ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α.Π.Υ), ΣΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15/11/2007
ΑΠΟΦ 1109071: ΠEΡΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 844/1978 (ΦΕΚ 227 Α΄) 14/11/2007
ΠΟΛ 1135: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ ΠΟΛ 1268/09-12- 2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 14/11/2007
ΑΠΟΦ 1105165: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ» Η «ΚΟΜΜΕΝΗΣ» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12/11/2007
ΠΟΛ 1134: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 12/11/2007
ΠΟΛ 1130: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν.3296/2004 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ. 06/11/2007
ΠΟΛ 1132: ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ 06/11/2007
ΠΟΛ 1129: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008. 05/11/2007
ΠΟΛ 1131: ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 02/11/2007
ΠΟΛ 1127: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ.1102/29-8-2007 (ΦΕΚ Β΄- 1745/31-8-07), ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α., ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 01/11/2007
ΠΟΛ 1128: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. 01/11/2007
ΠΟΛ 1126: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 30/10/2007
ΠΟΛ 1123: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ Η' ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ 25/10/2007
ΠΟΛ 1124: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 25/10/2007
ΠΟΛ 1125: ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ 25/10/2007
ΠΟΛ 1119: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 23/10/2007
ΠΟΛ 1121: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 23/10/2007
ΠΟΛ 1118: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ 19/10/2007
ΠΟΛ 1120: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ STANDS ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 18/10/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1097919: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 14/10/2007
ΠΟΛ 1114: ΑΡΘΡΟ 86 Ν.3606/07 (Φ.Ε.Κ. 195Α) 12/10/2007
ΠΟΛ 1115: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ) ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. 09/10/2007
ΠΟΛ 1112: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΏΡΩΝ ΑΥΤΟΥ. 05/10/2007
ΠΟΛ 1111: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 28/09/2007
ΠΟΛ 1109: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20/09/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1082700: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 06/09/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1086267: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ) 06/09/2007
ΠΟΛ 1103: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. 05/09/2007
ΠΟΛ 1104: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 05/09/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1082214: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1.2007 ΕΩΣ 30.6.2007 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31.8.2007 29/08/2007
ΠΟΛ 1100: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ. 29/08/2007
ΠΟΛ 1101: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2007. 29/08/2007
ΠΟΛ 1102: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α., ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 29/08/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1080827: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 22/08/2007
ΠΟΛ 1110: Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22/08/2007
ΠΟΛ 1098: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 09/08/2007
ΠΟΛ 1096: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 - 2008, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 07/08/2007
ΠΟΛ 1095: ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 02/08/2007
ΠΟΛ 1092: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 27/07/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1072471: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1.2007 ΕΩΣ 30.6.2007 20/07/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1066513: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 12/07/2007
ΠΟΛ 1089: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 11/07/2007
ΠΟΛ 1094: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 (ΠΕΡ.Α, ΠΑΡ.1) ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 09/07/2007
ΠΟΛ 1087: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TAXISNET 28/06/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1058057: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15/06/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1059625: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΣΤΗ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ) 15/06/2007
ΠΟΛ 1085: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15/06/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1059176: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 14/06/2007
ΠΟΛ 1082: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25/05/2007
ΠΟΛ 1079: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16/05/2007
ΠΟΛ 1080: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 16/05/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1044446: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 07/05/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1099747: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 03/05/2007
ΠΟΛ 1073: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. 03/05/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1039493: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε1, Ε5), ΤΩΝ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (Ε2, Ε3 ΚΑΙ Ε9) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 20/04/2007
ΠΟΛ 1071: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄) «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 18/04/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1037576: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 13/04/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1098250: ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) 13/04/2007
ΠΟΛ 1068: ΠAΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 12/04/2007
ΠΟΛ 1066:ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) 11/04/2007
ΠΟΛ 1067: TYΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Μ’ΑΥΤΕΣ 11/04/2007
ΠΟΛ 1069: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2601/1998 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.3299/2004, ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΚΙΩΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ 11/04/2007
ΠΟΛ 1065: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 04/04/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1032348: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΡΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ) 03/04/2007
ΠΟΛ 1Ο64: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ. 03/04/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 103058: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ., ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ Η ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ 30/03/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1033610: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 30/03/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1033610: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 30/03/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1034552: ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007. 30/03/2007
ΠΟΛ 1062: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ.). 30/03/2007
ΠΟΛ 1063: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) 30/03/2007
ΠΟΛ 1060: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2007 28/03/2007
ΠΟΛ 1056: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23/03/2007
ΠΟΛ 1057: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ: 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 23/03/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1030397: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 22/03/2007
ΠΟΛ 1058: ΑYΞΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. 22/03/2007
ΠΟΛ 1059: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν. 3408/2005 ΚΑΙ Ν.3457/2006. 22/03/2007
ΠΟΛ 1053: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ. 20/03/2007
ΠΟΛ 1052: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3522/2006 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 15/03/2007
ΠΟΛ 1050: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν. 2084/1992 14/03/2007
ΠΟΛ 1051: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 530/2006 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 14/03/2007
ΠΟΛ 1048: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ. 12/03/2007
ΠΟΛ 1046: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 08/03/2007
ΠΟΛ 1049: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20, 21 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ Ν. 3522/06 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 08/03/2007
ΠΟΛ 1043: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 (ΧΡΗΣΗ 2006) 02/03/2007
ΠΟΛ 1044: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ 02/03/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1021201: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) 01/03/2007
ΠΟΛ 1042: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 1/3/2007 01/03/2007
ΠΟΛ 1045: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΤ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. 28/02/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020469: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 27/02/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020584: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΣΤΗ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ). 27/02/2007
ΠΟΛ 1033: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 27/02/2007
ΠΟΛ 1035: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1144814/26361/30-12-98, ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ.1328/Β/31-12-98) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 27/02/2007
ΠΟΛ 1036: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 27/02/2007
ΠΟΛ 1037: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1033/27-02-2007, 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1036/27-02-2007, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 27/02/2007
ΠΟΛ 1028: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 23/02/2007
ΠΟΛ 1031: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISΝΕΤ) ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31-12-2006. 23/02/2007
ΠΟΛ 1032: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 53437/22.9.2006 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛ.Γ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 23/02/2007
ΠΟΛ 1025: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. 22/02/2007
ΠΟΛ 1026: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ. 22/02/2007
ΠΟΛ 1027: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΕΝΤΥΠΟ Ε12-Φ-01.015Α) ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 22/02/2007
ΠΟΛ 1029: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ.Α’/22-12-06) «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 22/02/2007
ΠΟΛ 1030: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39Α ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 21/02/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1014848: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» 16/02/2007
ΠΟΛ 1024: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 27-35 ΤΟΥ Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006) «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997) ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (Ν. 1809/1988) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ 15/02/2007
ΠΟΛ 1023: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Δ.Φ.Α.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΓΑΓΕΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ Ν.3299/2004 13/02/2007
ΠΟΛ 1019: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΚΑΙ 2008. 05/02/2007
ΠΟΛ 1021: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Α ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Ν.2743/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΠΡΩΗΝ Ν.438/1976) 05/02/2007
ΠΟΛ 1014: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ. 31/01/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1086426: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν.3296/2004 30/01/2007
ΠΟΛ 1013: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΗΜ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛ.1314/1998 26/01/2007
ΠΟΛ 1011: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. 23/01/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1006761: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2006 ΕΩΣ 31.12.2006 22/01/2007
ΠΟΛ 1008: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ν. 3522/06 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06). ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 18/01/2007
ΠΟΛ 1009: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 18/01/2007
ΠΟΛ 1010: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 18/01/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1005922: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 16/01/2007
ΠΟΛ 1017: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ47 ΤΟΥ Ν. 3028/2002 15/01/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1004500: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/2004 12/01/2007
ΠΟΛ 1005: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 1078/1980, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 11/01/2007
ΠΟΛ 1003: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΡΑΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2007 08/01/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1002230: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΊ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 05/01/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 1114395: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ 05/01/2007
ΠΟΛ 1004: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 10, ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν. 3481/2006 – ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (M.E.) 05/01/2007
ΠΟΛ 1001: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 03/01/2007