ΑΠΟΦΑΣΗ 1122472: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 30/12/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1120916 (ΠΟΛ 1155): ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 30/12/2005
ΠΟΛ 1160: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 30/12/2005
ΠΟΛ 1161: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 30/12/2005
ΠΟΛ 1162: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 30/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1122028: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 29/12/2005
29/12/2005: Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων μέχρι τις 27/1/2006 28/12/2005
ΠΟΛ 1156: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 28/12/2005
ΠΟΛ 1157:ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 28/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1122083: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2006 27/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1121105: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΩΡΕΑΣ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 23/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1120952: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 22/12/2005
ΠΟΛ 1155: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 22/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1115970: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ 09/12/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1117518: ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 08/12/2005
ΠΟΛ 1150: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 06/12/2005
ΠΟΛ 1149: ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 05/12/2005
ΠΟΛ 1148: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/05.08.2005 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΛΠ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 02/12/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1114210/438/0013 (ΠΟΛ 1147): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 30/11/2005
ΠΟΛ 1144: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 29/11/2005
ΠΟΛ 1145: ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ, DVD ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΓΑΘΑ 29/11/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1111296: ΠΟΣΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2006) ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 23/11/2005
ΠΟΛ 1142: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΛ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2006. 21/11/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1109779: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 18/11/2005
ΠΟΛ 1141: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α). 18/11/2005
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 11/11/2005
ΠΟΛ 1140: ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α’) α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΚΑΙ β) ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 11/11/2005
ΠΟΛ 1139: ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/11/2005
ΠΟΛ 1138: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΝΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 - 2006 01/11/2005
ΠΟΛ 1135: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ 26/10/2005
ΠΟΛ 1136: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 26/10/2005
ΑΠΟΦ 1101057: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 25/10/2005
ΠΟΛ 1134: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004, ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ 24/10/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1099756/730/0015 - 21/10/2005 21/10/2005
Ανακοίνωση 21/10/2005: Παράταση προθεσμίας υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών – Προμηθευτών για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3 και 4 (Απόφ.Αρ.Πρωτ.: 1099756/730/0015) 21/10/2005
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 21/10/2005
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 21/10/2005
ΠΟΛ 1132:ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ. 12/10/2005
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 11/10/2005
ΠΟΛ 1131: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91 ΤΟΥ Ν. 3386/2005 10/10/2005
ΠΟΛ 1130: ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ β΄, γ΄ ΚΑΙ δ΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 (ΑΠΟΘΕΤΩΝ, ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 21η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 06/10/2005
ΠΟΛ 1129: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 03/10/2005
ΠΟΛ 1128: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (TAXISnet). 27/09/2005
ΠΟΛ 1127: ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ, DVD ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΓΑΘΑ 26/09/2005
ΠΟΛ 1125:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΛΠ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 23/09/2005
ΠΟΛ 1126: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΜ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΛΠ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 23/09/2005
ΠΟΛ 1121: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ 15/09/2005
ΠΟΛ 1120: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ" ΣΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.gsis.gr 12/09/2005
ΠΟΛ 1119: ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 09/09/2005
ΠΟΛ 1118: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ 1103551/8478/Α0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΥ) 08/09/2005
ΠΟΛ 1117:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18-12-87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8-1-88), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. 02/09/2005
ΠΟΛ 1114: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18/08/2005
ΠΟΛ 1112: ΑΡΧΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 04/08/2005
ΠΟΛ 1110: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 27/07/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1053635: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 18/07/2005
ΠΟΛ 1105 : ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3259/2004 18/07/2005
ΠΟΛ 1099: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 ΚΑΙ Κ9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 11/07/2005
ΠΟΛ 1100: ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 11/07/2005
ΠΟΛ 1098: ΟΙΚΟΘΕΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΚΑΙ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005 06/07/2005
ΠΟΛ 1097: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 05/07/2005
ΠΟΛ 1096: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων 01/07/2005
ΠΟΛ 1095: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 29/06/2005
ΠΟΛ 1088: ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ, DVD ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΓΑΘΑ 13/06/2005
ΠΟΛ 1087: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ» ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 10/06/2005
ΠΟΛ 1086: ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ Η ΑΠΟ ΣΥΖΥΓΟ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟ, ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 08/06/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 002499: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 07/06/2005
ΠΟΛ 1082: ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/04. 24/05/2005
ΠΟΛ 1081: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.05 "ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ" 23/05/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1050675: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 20/05/2005
ΠΟΛ 1080: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.2869/1987 ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 18/05/2005
ΠΟΛ 1076: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ». 13/05/2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 1047551: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ Ν.3259/2004. 10/05/2005
ΠΟΛ 1074: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ» ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 10/05/2005
ΠΟΛ 1073: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 09/05/2005
ΠΟΛ 1071:ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ. 05/05/2005
ΠΟΛ 1072: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3336/05 (ΦΕΚ 96 Α΄), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α. ΑΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 05/05/2005
ΠΟΛ 1069: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ., ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 25/04/2005
ΠΟΛ 1068: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ Κ.Υ.Α.1104059/7953/29.12.2004 (ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 22/04/2005
ΠΟΛ 1066: ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΑΞΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 20/04/2005
ΠΟΛ 1064: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 14/04/2005
ΠΟΛ 1063: ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ, DVD ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 13/04/2005
ΠΟΛ 1065: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3296/2004 13/04/2005
ΠΟΛ 1062: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 12/04/2005
ΠΟΛ 1059: ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 07/04/2005
ΠΟΛ 1060: Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας – Συμπλήρωση της 1051240/385/Α’0013/ 21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 07/04/2005
ΠΟΛ 1057: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 06/04/2005
ΠΟΛ 1056: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.4.2005 31/03/2005
ΠΟΛ 1056: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.4.2005 31/03/2005
ΠΟΛ 1048: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 15/03/2005
ΠΟΛ 1049: ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟ Χ.Α.Α., ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3310/2005, ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ 15/03/2005
ΠΟΛ 1047: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΕΤΟΥΣ 2005 10/03/2005
ΠΟΛ 1046: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ 09/03/2005
ΠΟΛ 1040: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3296/2004. 08/03/2005
ΠΟΛ 1041: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 (ΧΡΗΣΗ 2004). 08/03/2005
ΠΟΛ 1042: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. 08/03/2005
ΠΟΛ 1043: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ), ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5, 9, 24, 25 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ Ν. 2553/1997 (ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.) ΚΑΙ Ν. 1809/1988 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) 08/03/2005
ΠΟΛ 1045: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1101014/7183/908/Β0014/ΠΟΛ. 1135/ 15.12.2004 (ΦΕΚ 1951Β/30.12.2004) «ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006» 08/03/2005
ΠΟΛ 1039: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 04/03/2005
ΠΟΛ 1038: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ν.2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 03/03/2005
ΠΟΛ 1037: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 01/03/2005
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/9.2.2005 (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 28/02/2005
ΠΟΛ 1032: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 28/02/2005
ΠΟΛ 1033: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. 28/02/2005
ΠΟΛ 1034: ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΡΘΡΑ 1 – 11) ΤΟΥ Ν.3259/2004 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.3312/16-2-2005 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 28/02/2005
ΠΟΛ 1035: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 28/02/2005
ΠΟΛ 1036:ΦΠΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 28/02/2005
ΠΟΛ 1028: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 24/02/2005
ΠΟΛ 1030: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΑΠΟ 1/1 - 31/12/2005 24/02/2005
ΠΟΛ 1027: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3296/2004 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 22/02/2005
ΠΟΛ 1026: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 18/02/2005
ΠΟΛ 1024:ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ 1106485/6220/0016/27-11-2001(ΦΕΚ 1685/01 Β΄) 16/02/2005
ΠΟΛ 1025: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ΤΟΥ Ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263Α΄) «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Δ.186/1992 ΦΕΚ 84Α΄) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 16/02/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1015993: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 15/02/2005
ΠΟΛ 1022 : ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΙΕΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α.», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3296/04 15/02/2005
ΠΟΛ 1023:ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 14/02/2005
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1015575: ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 11/02/2005
ΠΟΛ 1020: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (Ε3) ΚΑΙ Β) ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5) 10/02/2005
ΠΟΛ 1016: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3296/14.12.2004ΦΕΚ 253Α’) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 07/02/2005
ΠΟΛ 1017: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (SERVICE FEES) 07/02/2005
ΠΟΛ 1019: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΠ. 07/02/2005
ΠΟΛ 1012: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5, 21 ΚΑΙ 24 ΤΟΥ ν.3296/04, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 31/01/2005
ΠΟΛ 1015: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 31/01/2005
ΠΟΛ 1011: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT 27/01/2005
ΠΟΛ 1010: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ' ΤΟΥ Ν.3296/04 (ΦΕΚ 253Α’-14/12/2004) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92) 26/01/2005
ΠΟΛ 1008: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 25/01/2005
ΠΟΛ 1007: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22, 23, 24, 26 ΚΑΙ 33 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 17/01/2005
ΠΟΛ 1004: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ 174167/19-10-04 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 12/01/2005
ΠΟΛ 1003: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Α.Ε. Η ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Η ΟΜΟΛΟΓΑ 05/01/2005
ΠΟΛ 1001: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΕΤΟΥΣ 2005 04/01/2005