ΠΟΛ1154: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 28/12/2004
ΠΟΛ 1147: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 22/12/2004
ΠΟΛ 1135: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 ΚΑΙ 2006 15/12/2004
ΠΟΛ 1137: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 15/12/2004
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 2690/1999, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 03/12/2004
ΠΟΛ 1111: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1003/04, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TAXISNET 08/11/2004
ΠΟΛ 1122 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Η ΔΩΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ 05/11/2004
ΠΟΛ 1109: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν. 3259/2004. 01/11/2004
ΠΟΛ 1108: ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 25/10/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1077444: Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 21/10/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1083023-6502 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.3259/2004 19/10/2004
ΠΟΛ 1104: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΕΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. 15/10/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1081324/2004 13/10/2004
ΠΟΛ 1103: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ (ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΤΛ) 12/10/2004
ΠΟΛ 1102: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.366/87 ΚΑΙ ΠΟΛ. 1320/98, ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. 11/10/2004
ΠΟΛ 1101 : EΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α. 05/10/2004
ΠΟΛ 1016: ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 10/09/2004
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.3259/2004. 02/09/2004
ΠΟΛ 1092 : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. 24/08/2004
ΠΟΛ 1084 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1024962/282/Τ & ΕΦ/23-3-04 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 03/08/2004
ΠΟΛ 1081: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 28/07/2004
ΠΟΛ 1077: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 27/07/2004
ΠΟΛ 1063 : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISNET), ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. 19/07/2004
ΠΟΛ 1064 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1011295/35/0013/ 6-2-2004 ΠΟΛ 1014 06/07/2004
ΠΟΛ 1061: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ «ΕΑΦΔΣΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 01/07/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1053572-1558 : ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 Ν. 2238/1994 29/06/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1021564-546 : EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 21/06/2004
ΠΟΛ 1053: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 11/06/2004
ΠΟΛ 1041 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 06/05/2004
ΠΟΛ 1037 : ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ‘ΈΝΩΣΗΣ 03/05/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1035953-290: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΞΙ 30/04/2004
ΠΟΛ 1036 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΜΕΧΡΙ 300.000 ΕΥΡΩ 30/04/2004
ΠΟΛ 1033 : ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 20/04/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1031351-2436: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 15/04/2004
ΠΟΛ 1029 : ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 08/04/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1028822-813:ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 31/03/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1025445-657:ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 17/03/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1023447-586: ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 16/03/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1014566-299:ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004 ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε5 ΚΑΙ Ε3 02/03/2004
ΠΟΛ 1021:ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 02/03/2004
ΠΟΛ 1020 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3229/2004 01/03/2004
ΠΟΛ 1023 :ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 29/02/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1017952-139 : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27/02/2004
ΠΟΛ 1019 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 27/02/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1014261-279 : ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 16/02/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1012949-1109 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3212/2003 11/02/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1012949-1109: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.3212/2003 11/02/2004
ΠΟΛ 1018 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 10/02/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1007863-149: MΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 06/02/2004
ΠΟΛ 1014 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ Η ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 06/02/2004
ΠΟΛ 1015 : ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΤΟΥ Ν. 2961/2001 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ 06/02/2004
ΠΟΛ 1012 :ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 81 Ν. 2238/1994 03/02/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1002620-79: ΠΟΣΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2003 (ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004) ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ XΡΗΣΗΣ 28/01/2004
ΠΟΛ 1008 : ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 28/01/2004
ΠΟΛ 1010 : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ TAXIS ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ– ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ 27/01/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1005244-382: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 23/01/2004
ΠΟΛ 1006 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ 23/01/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1004908-381 : ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 21/01/2004
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1002846-54: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΞΙ 15/01/2004
ΠΟΛ 1003: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ TAXISnet ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 14/01/2004
ΠΟΛ 1004 : ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α’) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 14/01/2004
ΠΟΛ 1004:ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α’) «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 14/01/2004
ΠΟΛ 1001 : ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α 08/01/2004