Βοηθητικά Προγράμματα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ Φ.Π.Α.
Μέχρι να αλλάξει κι'αυτό....Νισάφι πιά!!!!!
2011NEA περιοδικη ΦΠΑ.xls
Microsoft Excel Table [674.5 KB]
Download
ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2012
Τεκμήρια 2012 v2_xl20071.xls
Microsoft Excel Table [126.0 KB]
Download
Υπολογισμός Μισθού_ΦΜΥ_2011_1.xls
Microsoft Excel Table [393.5 KB]
Download
ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΜΥ.xls
Microsoft Excel Table [8.9 MB]
Download
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Εντυπο Β1 ΟΑΕΔ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.xlsx
Microsoft Excel Table [15.8 KB]
Download
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
YPEYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Adobe Acrobat Document [182.2 KB]
Download
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Adobe Acrobat Document [135.0 KB]
Download
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Εντυπο Β1 ΟΑΕΔ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ.pdf
Adobe Acrobat Document [420.6 KB]
Download
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2011
agrotika-2011.xls
Microsoft Excel Table [1.5 MB]
Download
ΕΙΔ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ_ΦΠΑ.xls
Microsoft Excel Table [98.5 KB]
Download
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
50.4 ΒΙΒΛΙΟ Μετοχών.xls
Microsoft Excel Table [36.0 KB]
Download
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ....
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [87.5 KB]
Download
NEA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ
2011 περιοδικη ΦΠΑ.xls
Microsoft Excel Table [1.2 MB]
Download
ΔΟΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.xls
Microsoft Excel Table [20.5 KB]
Download
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
50.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ.xls
Microsoft Excel Table [35.5 KB]
Download
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
50.9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓIΣΜ
Microsoft Excel Table [73.5 KB]
Download
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΡΙΣΜΟΥ.xls
Microsoft Excel Table [34.0 KB]
Download
ΚΑΤΑΣΤ.ΕΠΙΘ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ.xls
Microsoft Excel Table [18.0 KB]
Download
ΕΛΕΓΧΟΣ 3ετίας.xls
Microsoft Excel Table [927.0 KB]
Download
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ 3 ΤΡΟΠΟΥΣ.xls
Microsoft Excel Table [243.5 KB]
Download
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.xls
Microsoft Excel Table [1.7 MB]
Download
ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
Microsoft Excel Table [52.5 KB]
Download
ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [185.0 KB]
Download
2011NEA περιοδικη ΦΠΑ.xls
Microsoft Excel Table [674.0 KB]
Download
ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ .xlsx
Microsoft Excel Table [265.8 KB]
Download
ENTYΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.xls
Microsoft Excel Table [179.0 KB]
Download
ENΤΥΠΟ ΦΜΥ.xls
Microsoft Excel Table [94.0 KB]
Download
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.x
Microsoft Excel Table [33.0 KB]
Download
Απόδοση φόρου αποζημίωσης απόλυσης.xls
Microsoft Excel Table [56.0 KB]
Download
ΑΠΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [856.5 KB]
Download
Δήλωση Απόδοσης ΕΛΓΑ.xls
Microsoft Excel Table [30.5 KB]
Download
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ_2 ΧΡΗΣΕΙΣ.xls
Microsoft Excel Table [62.5 KB]
Download
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [35.5 KB]
Download
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [946.5 KB]
Download
ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [748.0 KB]
Download
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
Microsoft Excel Table [52.5 KB]
Download
ΚΑΤΑΣΤ.ΕΠΙΘ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ.xls
Microsoft Excel Table [18.0 KB]
Download
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [24.0 KB]
Download
ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ.xls
Microsoft Excel Table [2.0 MB]
Download
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.pdf
Adobe Acrobat Document [104.7 KB]
Download
APOSVESEIS.pdf
Adobe Acrobat Document [4.7 MB]
Download
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ.pdf
Adobe Acrobat Document [76.6 KB]
Download
KOK_pdf.pdf
Adobe Acrobat Document [3.6 MB]
Download
ΝΕΟΙ Κ.Α.Δ..pdf
Adobe Acrobat Document [1.0 MB]
Download
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf
Adobe Acrobat Document [110.3 KB]
Download
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.pdf
Adobe Acrobat Document [738.8 KB]
Download
A.E.Διαδικασία σύστασης Α.Ε , Βασικά χαρ
Microsoft Word Document [213.5 KB]
Download
A.E.Έναρξη Εργασιών & Θεώρηση Βιβλίων &
Microsoft Word Document [42.5 KB]
Download
A.E.Χρήσιμες Υποδείξεις.doc
Microsoft Word Document [27.5 KB]
Download
Δημοσιότητα Α.Ε..doc
Microsoft Word Document [47.0 KB]
Download
Διαδικασία Σύστασης Α.Ε. με κόστος και χ
Microsoft Word Document [64.0 KB]
Download
Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίο
Microsoft Word Document [21.0 KB]
Download
Πρώτο Δ.Σ της Α.Ε..doc
Microsoft Word Document [32.0 KB]
Download
AITHΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ.doc
Microsoft Word Document [29.5 KB]
Download
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΛΕ
Microsoft Word Document [33.0 KB]
Download
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.doc
Microsoft Word Document [28.5 KB]
Download
Εγκριση τροποποιήσεως Καταστατικού.doc
Microsoft Word Document [32.0 KB]
Download
Βεβαίωση Αμοιβών μελών ΔΣ.doc
Microsoft Word Document [32.5 KB]
Download
Βεβαίωση Κερδών προς Εταίρους1.doc
Microsoft Word Document [27.5 KB]
Download
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.doc
Microsoft Word Document [31.5 KB]
Download
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΕ.doc
Microsoft Word Document [35.5 KB]
Download
Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου.doc
Microsoft Word Document [35.5 KB]
Download
Εκθεση ελεγκτών.doc
Microsoft Word Document [32.5 KB]
Download
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.doc
Microsoft Word Document [37.5 KB]
Download
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε..doc
Microsoft Word Document [141.0 KB]
Download
Καταστατικό Ομόρυθμης Εταιρίας (ΟΕ).doc
Microsoft Word Document [45.0 KB]
Download
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.doc
Microsoft Word Document [46.5 KB]
Download
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ Α.Ε. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ.do
Microsoft Word Document [34.0 KB]
Download
Μίσθωση Αυτοκινήτων.doc
Microsoft Word Document [82.5 KB]
Download
Μίσθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας.doc
Microsoft Word Document [43.5 KB]
Download
Οκοιoθελής Αποχώρηση μισθωτού.doc
Microsoft Word Document [36.0 KB]
Download
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ
Microsoft Word Document [39.0 KB]
Download
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε..doc
Microsoft Word Document [68.0 KB]
Download
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Microsoft Word Document [30.5 KB]
Download
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.do
Microsoft Word Document [25.5 KB]
Download
Στοιχείο Αυτοπαράδοσης.doc
Microsoft Word Document [30.5 KB]
Download
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ.doc
Microsoft Word Document [31.0 KB]
Download
Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου.doc
Microsoft Word Document [41.5 KB]
Download
Σύμβαση FORFAITING.doc
Microsoft Word Document [37.0 KB]
Download
Σύμβαση Επαγγελματικής Μίσθωσης.doc
Microsoft Word Document [79.5 KB]
Download
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.doc
Microsoft Word Document [41.5 KB]
Download
Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης.doc
Microsoft Word Document [37.5 KB]
Download
Σύμβαση Μίσθωσης.doc
Microsoft Word Document [50.5 KB]
Download
Σύμβαση παραγωγής προιόντων.doc
Microsoft Word Document [50.0 KB]
Download
Σύσταση Αφανούς Εταιρίας.doc
Microsoft Word Document [63.5 KB]
Download
Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (
Microsoft Word Document [83.0 KB]
Download
Σύσταση ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας Ι
Microsoft Word Document [79.5 KB]
Download
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.doc
Microsoft Word Document [30.0 KB]
Download
Αίτηση για άδεια security.doc
Microsoft Word Document [32.5 KB]
Download
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.doc
Microsoft Word Document [38.0 KB]
Download
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.doc
Microsoft Word Document [25.0 KB]
Download
ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.doc
Microsoft Word Document [39.5 KB]
Download
ΕΝΤΥΠΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.doc
Microsoft Word Document [175.5 KB]
Download
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.doc
Microsoft Word Document [27.5 KB]
Download
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Ε..d
Microsoft Word Document [3.9 MB]
Download
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙ
Microsoft Word Document [36.5 KB]
Download
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PRIVATE_
Microsoft Word Document [46.0 KB]
Download
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Microsoft Word Document [46.0 KB]
Download
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤ
Microsoft Word Document [30.0 KB]
Download
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜ
Microsoft Word Document [36.5 KB]
Download
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ
Microsoft Word Document [57.5 KB]
Download
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομορρύθμου
Microsoft Word Document [34.5 KB]
Download
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.doc
Microsoft Word Document [88.0 KB]
Download
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑ
Microsoft Word Document [42.0 KB]
Download
Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ
Microsoft Word Document [98.5 KB]
Download